Adwentowy Kalendarz

U nas tradycja Kalendarza Adwentowego nie jest tak bogata jak w krajach protestanckich, ale od jakiegoś czasu pojawia się on w naszych domach jako przed świąteczna ozdoba, która nastraja nas do tego wyjątkowego czasu jakim są Święta. Pierwsze Adwentowe Kalendarze sięgają XIX wieku i były wykonywane wśród zakonników wprost na ścianach za pomocą kredy od 1 grudnia do Wigilii. Pierwszy znany Kalendarz Adwentowy, który został zrobiony ręcznie pochodzi z 1851 r. Inne sposoby zaakcentowania czasu Adwentowego wyrażały się poprzez tworzenie zegarów Adwentowych bądź świec, które odmierzały czas do Wigilii, wieszanie obrazków na ścianie po jednym na każdy dzień bądź malowanie kresek kredą na drzwiach. Różne źródła podają rozbieżne informacje na temat, wydrukowania pierwszych kalendarzy, ale prawdopodobnie rok 1904, kiedy jedna z gazet dodała go jako prezent dla swoich czytelników jest datą upowszechnienia się zwyczaju Kalendarza Adwentowego.
U nas od jakiegoś czasu pojawia się w postaci kolorowych pudełeczek dla dzieci z czekoladkami na każdy dzień od 1 grudnia do 24. Natomiast moje spotkanie z Kalendarzem Adwentowym przypadło na lata 90, kiedy to troszkę mieszkałam w Szwecji. Zwyczajem w tamtejszych domach było codzienne odmierzanie czasu do Wigilii za pomocą świec z nadrukowanym kalendarzem. Zwyczaj zapalania każdego ranka świeczki, kiedy za oknem ciemno i dość ponuro był moim ulubionym, który przywiozłam do Polski i już każdego roku w moim domu 1 grudnia zapalamy wieczorem świeczkę i patrzymy jak ubywa dni. Zapraszam dziś do galerii Kalendarza Adwentowego.

Advent Calendar
In our tradition of Advent Calendar is not as rich as in Protestant countries, but since some time it is used in our homes as the Christmas ornament that inspire us to this unique time as the Christmas is. The first Advent calendars are dated back to the nineteenth century and were made among the monks on the walls with chalk from 1st of December to Christmas Eve. The first known Advent Calendar which was done manually derived of 1851. Other ways to highlight the Advent time is expressed by setting Advent clocks or calendar candles, which measured time to Christmas Eve, hanging pictures on the wall, one for each day or painting chalk strokes on the door. Different sources give differing information on the first printing calendars, but probably 1904 when one of the newspapers added it as a gift for their readers is the date when the custom of Advent Calendar was widely spread. In our country since some time Advent Callendar appears in the form of colorful children’s boxes of chocolates for each day from December 1st to 24th . However, my meeting with the Advent Calendar, occurred in the 90’s when I lived in Sweden a little bit. The local daily tradition there was measuring the time to the Christmas Eve by lighting the candles with the printed calendar. The custom of lighting a candle each morning when there is dark and rather gloomily outside the window was my favorite, which I brought to Poland and each year at our home from December 1st we light a candle in the evening and we watch the days are passing. I invite you today to the gallery of the Advent Calendar.
Kalendarz Adwentowy z wiadomościami dla domowników, prośbami, życzeniami.
Cudne. Zdjęcie znalezione na Flickr.
Advent Calendar with news for the inmates, requests, wishes.
Wonderful. Photo found on FlickrOba pomysły do zrobienia w domu pracochłonne ale bardzo urocze.
Zdjęcia z Garnet Hill
Both ideas to do at home, laborious but very charming. Photos from Garnet Hill.Zdjęcie z Graham and GreenZdjęcie znalezione na Flickr.Adwentowe Elfy ponownie z Garnet Hill
Advent Elf again from Garnet Hill

Znalezione na designevagabond
Found on designevagabond .Znalezione tutaj

Wspaniała girlanda, ręcznie zrobione na szydełku ozdoby,
podczepione do kartek z kolejnymi dniami. Zdjęcie znalezione na Country Living.
Gorgeous garland, hand-made crochet ornaments with a pieces of paper with successive days.
Photo found on Country Living

Tradycyjna świeca. Do kupienia na Z potrzeby piękna
Traditional candle. To buy on Z potrzeby piękna