9_Nipiaki_Agogi_kindergarten_by_PROPLUSMA_ARKITEKTONES_athens_greece_photo_Nikos_Alexopoulos

9_Nipiaki_Agogi_kindergarten_by_PROPLUSMA_ARKITEKTONES_athens_greece_photo_Nikos_Alexopoulos